ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

Δήλωση συμμετοχής

στο Βιωματικό εργαστήριο

«Μουσικό Βίντεο:

ένα παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού»

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., Καπναποθήκη «Π»

Διοργάνωση: ΣΥ.Κ.Π.Ε. Ξάνθης

Ονοματεπώνυμο:

Ειδικότητα:

Οργανική θέση:

mail:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

                                                                    

             Αποστολή της αίτησης στο xanthippi2004@yahoo.gr