ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Προϊστάμενοι τμημάτων Φυσικής Αγωγής εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ05

 

 

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) σας μεταφέρει τη διαμαρτυρία των συναδέλφων ΠΕ11 για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ05 ως προϊσταμένων τμημάτων στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι και με προσόντα εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 για να στελεχώσουν τα τμήματα Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου, επιτελώντας το έργο τους ως οι πλέον κατάλληλα εξειδικευμένοι υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση αυτή υποβαθμίζει πλήρως τον κλάδο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και απαξιώνει εντελώς τους ίδιους επιστημονικά.

Απαιτούμε την άμεση διευθέτηση του θέματος και την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ11 στις παραπάνω θέσεις.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.