ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

 

 

                                                                                                                                            Θεσσαλονίκη 22-11-2017

 

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει την Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017) εγκύκλιό της σχετικά με το θέμα των σχολικών γευμάτων για τους παρακάτω λόγους:

  • Στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι σίτισης ούτε δύναται να διαμορφωθούν αυτοί.
  • Δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και καθαρίστριες κατά τη διάρκεια της σίτισης.
  • Δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών η παράδοση και ο έλεγχος των γευμάτων, αφού, αναλαμβάνοντας κάτι τέτοιο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποπέσουν σε ποινικά αδικήματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ‘’διατροφικό ατύχημα’’.
  • Δε λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν κάποιες περιοχές με ιδιαιτερότητες, όπως η ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, στην οποία λειτουργούν σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης που δεν ακολουθούν το πρόγραμμα των υπολοίπων δημόσιων δημοτικών σχολείων. Στα σχολεία αυτά η λήξη του ωρολογίου προγράμματος γίνεται στις 14:00 και όχι στις 13:15, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απαίτηση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών είναι αποτέλεσμα των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών περικοπών και λιτότητας όλων των τελευταίων κυβερνήσεων. Τα σχολεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη στοιχειώδη λειτουργία τους, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών. Συνεπώς, δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τέτοια εγχειρήματα του Υπουργείου. Η λύση του προβλήματος δε βρίσκεται στην παροχή συσσιτίων αλλά στη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας που να είναι σε θέση να παράσχει εργασία σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της.

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εξετάζει τη νομιμότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις επιτροπές παραλαβής των γευμάτων και επιφυλάσσεται να προβεί στις απαραίτητες νομικές κινήσεις για την αποφυγής ποινικών αδικημάτων από πλευράς τους.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.