ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Ανάθεση των μαθημάτων των ειδικοτήτων σε ΠΕ70

                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 28-9-2017

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι οι προθέσεις σας για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας είναι αγαθές, αλλά δυστυχώς, δεν αρκούν ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη ένα τέτοιο μεγαλόπνοο σχέδιο. Με αλχημείες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και περισσή σπουδή δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης της διδασκαλίας της μουσικής, της θεατρικής αγωγής, της πληροφορικής, της φυσικής αγωγής και των εικαστικών σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70, με μοναδικό κριτήριο τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου τους.

 H Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), ως υποστηρικτής του σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), επανειλημμένα κατέθεσε την πρότασή της για καθολική εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Δυστυχώς, το Υπουργείο προτίμησε την αποδόμηση αυτού του σύγχρονου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος, μειώνοντας τις ώρες των μαθημάτων της μουσικής, της θεατρικής αγωγής, της πληροφορικής, της αγγλικής γλώσσας και της φυσικής αγωγής, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ΚΠΓ) και των νέων τεχνολογιών. Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η πολιτεία οφείλει να παρέχει δωρεάν δημόσια παιδεία, αλλά πάνω από όλα, είναι αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η ποιότητά της.

Για τον λόγο αυτόν η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά από το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες η διδασκαλία των μαθημάτων της μουσικής, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, εικαστικών και θεατρικής αγωγής να γίνεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδίκευσης , ο οποίος διαθέτει την επιστημονική γνώση και τη διδακτική ικανότητα να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στους μαθητές/τριες του. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007), οι Καλλιτεχνικές Σπουδές, η Φυσική Αγωγή και η Μουσική Παιδεία θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτική συνιστώσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις σχολικές βαθμίδες και τα σχετικά μαθήματα οφείλουν να προσφέρονται σε όλες τις ηλικίες.

                                                                                                 

 

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.