ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Αποσπάσεις Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                                             Θεσσαλονίκη 28-9-2017

Θέμα: «Αποσπάσεις Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κύριε Υπουργέ,

          Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) σας μεταφέρει τη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία χιλιάδων εκπαιδευτικών που βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση, εξαιτίας της μη απόσπασης τους, να βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους. Εκπαιδευτικοί με πολλαπλά προβλήματα υγείας και με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας παραμένουν στις οργανικές τους.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών επιβεβαιώνουν την απόκρυψη κενών στις περισσότερες περιοχές από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.

Επίσης για μία ακόμη χρονιά, με την ανακοίνωση της εγκυκλίου των αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-18, συνεχίζεται και φέτος η ίδια άδικη μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΔΕ έχουν το δικαίωμα να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας, εντούτοις δεν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα για το αντίστροφο, δηλαδή την απόσπαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Συνεπώς, συντηρείται μια ιδιαίτερα αρνητική αντιμετώπιση συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών με πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

         Με το δεδομένο ότι είναι εύλογο να επιθυμεί κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας να αποσπαστεί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια, έχοντας το ίδιο δικαίωμα με τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης βαθμίδας, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να επανεξετάσει το συγκεκριμένο άκρως ευαίσθητο ζήτημα - πρόβλημα, δίδοντας τη δέουσα προσοχή και αποκαθιστώντας την καταφανέστατη και επαναλαμβανόμενη αδικία σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων.

       Πάγια θέση της Ομοσπονδία μας είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός πίνακας αποσπάσεων και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να αρθούν οι όποιες αδικίες μεταξύ ανθρώπων της ίδιας ειδικότητας.

Το Δ.Σ της Ο.Κ.Π.Ε.