ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Διακρίσεις ΚΑΙ στις αποσπάσεις

   

 

 

 

 

 

   Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) για μία ακόμη χρονιά έρχεται αντιμέτωπη με τη γνωστή και κατάφορη αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, με την ανακοίνωση της εγκυκλίου των αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-18, συνεχίζεται και φέτος η ίδια άδικη μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΔΕ έχουν το δικαίωμα να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας, εντούτοις δεν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα για το αντίστροφο, δηλαδή την απόσπαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Συνεπώς, συντηρείται μια ιδιαίτερα αρνητική αντιμετώπιση συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών με πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

         Με το δεδομένο ότι είναι εύλογο να επιθυμεί κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας να αποσπαστεί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια, έχοντας το ίδιο δικαίωμα με τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης βαθμίδας, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να επανεξετάσει το συγκεκριμένο άκρως ευαίσθητο ζήτημα - πρόβλημα, δίδοντας τη δέουσα προσοχή και αποκαθιστώντας την καταφανέστατη και επαναλαμβανόμενη αδικία σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων.

       Είναι γνωστό ότι πάγια θέση της Ομοσπονδία μας είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός πίνακας αποσπάσεων και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να αρθούν οι όποιες αδικίες μεταξύ ανθρώπων της ίδιας ειδικότητας.

                                            Το Δ.Σ της Ο.Κ.Π.Ε.